A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2024-es közgyűlése

A Klinikai Biostatisztikai Társaság közgyűlése 2024. május 6. (hétfő) 18:00 órától lesz.

Határozatképtelenség esetén (pl. alacsony létszám) az ismételt közgyűlés időpontja:

2024. május 10. (péntek) 14:00.

A közgyűlés idén is online lesz, a csatlakozási link, napirendi pontok és a meghívó a tagságnak kiküldött meghívóban olvasható.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2024. márciusi, rendes havi ülésének témája: Kórházi fertőzések statisztikai elemzése – kérdések, nehézségek, lehetőségek

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2024. márciusi, rendes havi ülésének témája: Kórházi fertőzések statisztikai elemzése – kérdések, nehézségek, lehetőségek.

A témakörben Ferenci Tamás fog előadni, aki bemutatja azt a statisztikai modellt, mely egy oknyomozó portál kórházi fertőzésekről szóló cikksorozatának egyik írása mögött található, valamint beszél az ehhez kapcsolódó dilemmákról, feladatokról és megoldási lehetőségekről. Az előadást Dr. Surján György (NNGYK) fogja opponálni.

Az előadások után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor. 

Az ülés kezdetének időpontja: 2024. március 1. (péntek) 14:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.). Online közvetítés nem lesz, de az ülésen minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a biostat@univet.hu címen jelezzék előzetesen részvételi szándékukat.)

Kórházi fertőzések előfordulása

A „2023. év fiatal biostatisztikusa” pályázat kiírása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatot hirdet a „2023. év fiatal biostatisztikusa” címre.

A cím kiadásának célja a biostatisztikusi pálya népszerűsítése és az e téren kiemelkedő tevékenységet folytató fiatalok támogatása. A nyertes pályázó 2024. évi kutatómunkáját az alapítvány 100 000 forint ösztöndíjjal támogatja.

Várjuk 40 év alatti, az élettudományok területén statisztikával foglalkozó személyek pályázatát (hallgatókét is), e-mailben a klin.biostat@gmail.com címen, 2024. február 26. éjfélig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a kiírásban.

Kérjük, ha van a biostatisztika területén dolgozó, a címre ön szerint érdemes ismerőse, hívja fel figyelmét a pályázatra!

Az Alapítvány célja a klinikai kísérletek tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kutatások előmozdítása, a biostatisztikával foglalkozó szakemberek szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, valamint továbbképző tanfolyamok szervezése. Ilyen tárgyú pályázatokat, támogatási kérelmeket a klin.biostat@gmail.com címre kérjük e-mailben elküldeni. Részletesebb információk az Alapítványról a www.biostat.hu lapon találhatók.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. októberi ülésének témája: A Biológiai Útlevél alkalmazási gyakorlatának problémái

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. októberi, rendes havi ülésének témája: A Biológiai Útlevél alkalmazási gyakorlatának problémái.

A témakörben Rakovics Márton (ELTE) fog előadni.

Az előadó felvezetője: A 2008 óta futó WADA Biológiai Útlevélprogram (ABP) célja, hogy folyamatosan monitorozza a sportolók teljesítményét meghatározó biomarkereket, így azok változásán keresztül detektálhatók olyan tiltott teljesítményfokozó eljárások, amelyek specifikus analitikus tesztekkel nem – vagy csak nehezen és költséges módon – kimutathatók (pl. autológ vértranszfúzió). Az ABP statisztikai modellje valószínűségeket rendel a megfigyelt biomarker értékekhez, és amennyiben felmerül a dopping gyanúja, a teljes adatsort egy szakértői csapat értékeli ki. Az előadás egy konkrét eseten kerül mutatja be a rendszer működését és világít rá annak problémás pontjaira, elsősorban a modell által becsült valószínűségek és a doppingvétséget kimondó szakértői döntés közötti átmenetre fókuszálva.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. október 6. (péntek) 14:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. márciusi ülésének témája: Többváltozós metaanalízis különös, de nem kizárólagos tekintettel a diagnosztikus metaanalízisre

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. márciusi, rendes havi ülésének témája: Többváltozós metaanalízis különös, de nem kizárólagos tekintettel a diagnosztikus metaanalízisre.

A témakörben Kói Tamás (BME) fog előadni.

Az előadás a 2022. év fiatal biostatisztikusa pályázathoz kapcsolódó szakmai bemutatkozó előadás!

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. március 31. (péntek) 14:00. Jelenléti ülés nem lesz, az online ülésről felvétel készül. Minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. januári ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. januári, rendes havi ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A témakörben Prof. Dr. Kemény Sándor fog előadni.

Az előadók felvezetője: 164 fajta öntözéssel és anélkül termesztett mintáit hasonlították össze különféle fehérje-paraméterekre. Minden fajtából 3 ismételt HPLC analízist végeztek.

A minták egy évben, egy vetési területen egy kísérletben – agrotechnika – termesztve/aratva készültek. Néhány (6) fajtából ismételt vetés is készült.

  1. A kísérletező kérdését megértve heurisztikusan arra jutunk, hogy a Shewhart-elv szerint (bár más technikával) szétválaszthatjuk a gyökér-okokat a véletlen ingadozástól, és észleljük, hogy keverék-eloszlásunk van, melynek egyik komponense a fajták közötti „véletlen” ingadozás, melyre cut-off értéket írhatunk elő.
  2. A hagyományos ANOVA-elemzés technikájával a fajta*öntözés kölcsönhatás hasonló eredményt ad, mint a heurisztikus grafikus technika.
  3. A reziduumok elemzése kérdéseket tesz föl, amelyekre a kísérletezővel együtt tudunk csak válaszolni.

A heurisztikus megközelítésnél már a szakmai kérdést matematikaivá tudjuk fordítani: a nem öntözött és az öntözött minták (fehérje-) hozama közötti relatív különbséget kell vizsgálnunk. Hogy a különbséget, az a szakmai kérdésből következik, bár lehetne az arány (vagy a két szinthez tartozó függő változó bármilyen függvénye) is a kérdés. Hogy a relatív különbséget nézzük, szintén szakmai-filozófiai kérdés (némi statisztikai alátámasztással, ami lehet az, hogy ennek a mutatónak jó a statisztikai viselkedése).

Tettamantitól azt tanultam, hogy ha valamit nem tudunk megoldani, látogassunk el a szomszédos iparágba, ott már minden bizonnyal megoldották.

Itt ez a szomszédos „iparág” a quality engineering, ahol Shewhart (1920-as évek) innovációjával élünk: amikor a minőségi probléma gyökér-okát akarjuk megtalálni: szét kell választani a közönséges ingadozást (common cause) és a tetten érhető hibát (assignable cause, root cause). A közönséges ingadozást (bár nem szeretjük és csökkentésére törekszünk), gyökér-okként nem tudjuk használni (nincs mit nézni, tessék továbbsétálni, mondja a rendőr).

Shewhart az elvet eredetileg az ellenőrző kártya filozófiájaként használta, ahol a cél éppen az, hogy a véletlen ingadozásból kimagasló jelenségeket azonosítsuk, okukat megtaláljuk és kiküszöböljük. Itt az azonosítás a cél, nevezetesen a jobb szárazságtűrésű fajták azonosítása. Úgy is mondhatnánk, hogy megszabadítjuk magunkat attól az iparban általános ostoba igyekezettől, hogy a véletlen ingadozást akarjuk megmagyarázni, és gyökér-okként kezelni. A munka fő üzenete számomra éppen ez, hogy az ellenőrző kártyáknál bevált gondolkodásmódot gyökeresen más területen alkalmazzuk.

Mellesleg a munkának voltak pszichológiai/pszichiátriai tanulságai is: “a statisztika nekem nem cél, hanem eszköz”

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. január 27. (péntek) 14:00. Jelenléti ülés nem lesz, az online ülésről felvétel készül. Minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A “2022. év fiatal biostatisztikusa” pályázat kiírása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatot hirdet „A 2022. év fiatal biostatisztikusa” címre.

A cím kiadásának célja a biostatisztikusi pálya népszerűsítése és az e téren kiemelkedő tevékenységet folytató fiatalok támogatása. A nyertes pályázó 2023. évi kutatómunkáját az alapítvány 100 000 forint ösztöndíjjal támogatja.

Várjuk 40 év alatti, az élettudományok területén statisztikával foglalkozó személyek pályázatát (hallgatókét is), e-mailben a klin.biostat@gmail.com címen, 2023. február 26. éjfélig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a kiírásban.

Kérjük, ha van a biostatisztika területén dolgozó, a címre ön szerint érdemes ismerőse, hívja fel figyelmét a pályázatra!

Az Alapítvány célja a klinikai kísérletek tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kutatások előmozdítása, a biostatisztikával foglalkozó szakemberek szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, valamint továbbképző tanfolyamok szervezése. Ilyen tárgyú pályázatokat, támogatási kérelmeket a klin.biostat@gmail.com címre kérjük e-mailben elküldeni. Részletesebb információk az Alapítványról a www.biostat.hu lapon találhatók.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. novemberi ülésének témája: A tüdőrák incidenciája Magyarországon

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. november, rendes havi ülésének témája: A tüdőrák incidenciája Magyarországon.

A témakörben Parrag Petra és Dr. Kenessey István (Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter) fog előadni.

Az előadók felvezetője: A nemzetközi összehasonlítások a világ országai közül Magyarországot teszik első helyre mind a tüdőrák incidenciáját, mind a halálozását tekintve, azonban a tényleges esetszámokat illetően ellentmondásos eredmények láttak napvilágot. Az ország helyzetét illetően a populáció-alapú adatok szolgálhatnak a legpontosabb információval, azonban a helytelen jelentési gyakorlat megnehezíti a pontos értékelést. Vizsgálatunk a Nemzeti Rákregiszter 2018-as adatbázisának letisztításával és statisztikai elemzésével nyújt betekintést a tüdőrák hazai karakterisztikájába. A mért és tisztított adatok alapján korrigáltuk a 2001 és 2020 közötti időszakra vonatkozó incidenciaértékeket. Vizsgálatainkat hasonló módszertannal tervezzük kiterjeszteni több más daganattípusra, elsősorban melanómára, illetve a fej-nyak régió rosszindulatú daganataira.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. november 18. (péntek) 14:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. októberi ülésének témája: One statistical analysis must not rule them all

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. október, rendes havi ülésének témája: One statistical analysis must not rule them all.

A témakörben Aczél Balázs Zoltán (ELTE PPK) fog előadni.

Az előadó felvezetője: Minden mintákkal dolgozó statisztikai elemzés lényegi kérdése, hogy a becsült összefüggések milyen mértékben általánosíthatók. Egy választott modellcsaládon belül a túlillesztés megelőzésére tett erőfeszítések a standard módszertan részei, a modellcsaládok közötti választásból eredő további bizonytalanság azonban sokszor rejtve maradhat. Ezt a problémát járja körbe az előadás, kapcsolódva az előadással azonos című Nature cikkhez.

Az előadáshoz kapcsolódó hivatkozás:

  • Wagenmakers, E. J., Sarafoglou, A., & Aczel, B. (2022). One statistical analysis must not rule them all. Nature, Volume 605, 423-425. Link.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. október 14. (péntek) 16:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. szeptemberi ülésének témája: A big data paradoxon és következményei a survey kutatásokra

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. szeptemberi, rendes havi ülésének témája: Az A big data paradoxon és következményei a survey kutatásokra.

A témakörben Rakovics Márton (ELTE) fog előadni.

Az előadás előtt Harnos Andrea beszél a tervezett Biostatisztikus MSc képzés terveiről és a kurrikulummal kapcsolatos kérdésekről.

Az előadáshoz kapcsolódó hivatkozások:

  • Meng, X. L. (2018). Statistical Paradises And Paradoxes In Big Data (I) Law Of Large Populations, Big Data Paradox, And The 2016 Us Presidential Election. The Annals of Applied Statistics, 12(2), 685-726.
  • Bradley, V. C., Kuriwaki, S., Isakov, M., Sejdinovic, D., Meng, X. L., & Flaxman, S. (2021). Unrepresentative big surveys significantly overestimated US vaccine uptake. Nature, 600(7890), 695-700.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. szeptember 30. (péntek) 16:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)