A Klinikai Biostatisztikai Társaság elnökségének nyilatkozata a klinikai gyógyszervizsgálatok kapcsán, különös tekintettel a remdesivirrel kapcsolatos klinikai kísérletek kritikus értékelésére

A Klinikai Biostatisztikai Társaság, a Nemzetközi Klinikai Biostatisztikai Társaság magyar csoportja a klinikai gyógyszervizsgálatok tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kérdések fontos hazai szakmai műhelye.

Kötelességünk emiatt, hogy tudásunkkal ne csak a járványügyi védekezést és a hatékony vírusellenes kezelések felfedezését segítsük (melyet számos tagunk nap mint nap tesz), hanem hozzájáruljunk a közvélemény tájékoztatásához is.

Hiszünk abban, hogy orvosi kérdésekben objektív kritériumok alapján kell döntéseket hoznunk, teljességgel figyelmen kívül hagyva a problémakör átpolitizáltságát és a szereplők anyagi vagy egyéb ideológiai érdekeit.

Hiszünk abban, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei nem szorulhatnak teljesen háttérbe akkor sem, ha a rendkívüli helyzetben engedményekre kényszerülnek is a kutatások tervezői.

Hiszünk abban, hogy a viták nem lehetnek a tudósok belügyei, és fontos, hogy valamennyi állampolgár meg tudja ismerni a gyógyszerekkel és vizsgálataikkal kapcsolatos információkat.

Hiszünk abban, hogy ezt a területet is lehet – és kell – varázstalanítani, mert valójában a legfontosabb kérdések minden érdeklődő számára, orvosi vagy statisztikai háttér nélkül is érthetően elmondhatóak.

Hiszünk abban, hogy egy demokratikus társadalomban alapvető szükség van arra, hogy a közvélemény számára rendelkezésre álljanak a szükséges információk az akadémiai eredmények és a hatósági döntések megértéséhez és kritikus értékeléséhez.

Ennek szellemében most két, önállóan is elolvasható, de egymást támogató anyagot teszünk közzé. Az egyik egy nem szakembereknek szóló, és reményeink szerint minden orvosi és statisztikai előismeret nélkül is olvasható és követhető összefoglaló (Ferenci Tamás: A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai), amely bemutatja a klinikai gyógyszervizsgálatok értelmét, logikáját, megtervezésük és kiértékelésük alapjait. A második részben bemutatjuk és kritikus szemmel elemezzük a remdesivirrel végrehajtott klinikai kísérleteket. Ebben ugyan vannak szakfogalmak, de igyekeztünk arra törekedni, hogy az első rész ismeretében ez is követhető legyen minden érdeklődő számára.

Singer Júlia MSc PhD (elnök)
Dr. Gombos Tímea MD PhD (titkár)