A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2024-es közgyűlése

A Klinikai Biostatisztikai Társaság közgyűlése 2024. május 6. (hétfő) 18:00 órától lesz.

Határozatképtelenség esetén (pl. alacsony létszám) az ismételt közgyűlés időpontja:

2024. május 10. (péntek) 14:00.

A közgyűlés idén is online lesz, a csatlakozási link, napirendi pontok és a meghívó a tagságnak kiküldött meghívóban olvasható.

A „2023. év fiatal biostatisztikusa” pályázat kiírása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatot hirdet a „2023. év fiatal biostatisztikusa” címre.

A cím kiadásának célja a biostatisztikusi pálya népszerűsítése és az e téren kiemelkedő tevékenységet folytató fiatalok támogatása. A nyertes pályázó 2024. évi kutatómunkáját az alapítvány 100 000 forint ösztöndíjjal támogatja.

Várjuk 40 év alatti, az élettudományok területén statisztikával foglalkozó személyek pályázatát (hallgatókét is), e-mailben a klin.biostat@gmail.com címen, 2024. február 26. éjfélig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a kiírásban.

Kérjük, ha van a biostatisztika területén dolgozó, a címre ön szerint érdemes ismerőse, hívja fel figyelmét a pályázatra!

Az Alapítvány célja a klinikai kísérletek tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kutatások előmozdítása, a biostatisztikával foglalkozó szakemberek szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, valamint továbbképző tanfolyamok szervezése. Ilyen tárgyú pályázatokat, támogatási kérelmeket a klin.biostat@gmail.com címre kérjük e-mailben elküldeni. Részletesebb információk az Alapítványról a www.biostat.hu lapon találhatók.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. márciusi ülésének témája: Többváltozós metaanalízis különös, de nem kizárólagos tekintettel a diagnosztikus metaanalízisre

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. márciusi, rendes havi ülésének témája: Többváltozós metaanalízis különös, de nem kizárólagos tekintettel a diagnosztikus metaanalízisre.

A témakörben Kói Tamás (BME) fog előadni.

Az előadás a 2022. év fiatal biostatisztikusa pályázathoz kapcsolódó szakmai bemutatkozó előadás!

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. március 31. (péntek) 14:00. Jelenléti ülés nem lesz, az online ülésről felvétel készül. Minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. januári ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. januári, rendes havi ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A témakörben Prof. Dr. Kemény Sándor fog előadni.

Az előadók felvezetője: 164 fajta öntözéssel és anélkül termesztett mintáit hasonlították össze különféle fehérje-paraméterekre. Minden fajtából 3 ismételt HPLC analízist végeztek.

A minták egy évben, egy vetési területen egy kísérletben – agrotechnika – termesztve/aratva készültek. Néhány (6) fajtából ismételt vetés is készült.

  1. A kísérletező kérdését megértve heurisztikusan arra jutunk, hogy a Shewhart-elv szerint (bár más technikával) szétválaszthatjuk a gyökér-okokat a véletlen ingadozástól, és észleljük, hogy keverék-eloszlásunk van, melynek egyik komponense a fajták közötti „véletlen” ingadozás, melyre cut-off értéket írhatunk elő.
  2. A hagyományos ANOVA-elemzés technikájával a fajta*öntözés kölcsönhatás hasonló eredményt ad, mint a heurisztikus grafikus technika.
  3. A reziduumok elemzése kérdéseket tesz föl, amelyekre a kísérletezővel együtt tudunk csak válaszolni.

A heurisztikus megközelítésnél már a szakmai kérdést matematikaivá tudjuk fordítani: a nem öntözött és az öntözött minták (fehérje-) hozama közötti relatív különbséget kell vizsgálnunk. Hogy a különbséget, az a szakmai kérdésből következik, bár lehetne az arány (vagy a két szinthez tartozó függő változó bármilyen függvénye) is a kérdés. Hogy a relatív különbséget nézzük, szintén szakmai-filozófiai kérdés (némi statisztikai alátámasztással, ami lehet az, hogy ennek a mutatónak jó a statisztikai viselkedése).

Tettamantitól azt tanultam, hogy ha valamit nem tudunk megoldani, látogassunk el a szomszédos iparágba, ott már minden bizonnyal megoldották.

Itt ez a szomszédos „iparág” a quality engineering, ahol Shewhart (1920-as évek) innovációjával élünk: amikor a minőségi probléma gyökér-okát akarjuk megtalálni: szét kell választani a közönséges ingadozást (common cause) és a tetten érhető hibát (assignable cause, root cause). A közönséges ingadozást (bár nem szeretjük és csökkentésére törekszünk), gyökér-okként nem tudjuk használni (nincs mit nézni, tessék továbbsétálni, mondja a rendőr).

Shewhart az elvet eredetileg az ellenőrző kártya filozófiájaként használta, ahol a cél éppen az, hogy a véletlen ingadozásból kimagasló jelenségeket azonosítsuk, okukat megtaláljuk és kiküszöböljük. Itt az azonosítás a cél, nevezetesen a jobb szárazságtűrésű fajták azonosítása. Úgy is mondhatnánk, hogy megszabadítjuk magunkat attól az iparban általános ostoba igyekezettől, hogy a véletlen ingadozást akarjuk megmagyarázni, és gyökér-okként kezelni. A munka fő üzenete számomra éppen ez, hogy az ellenőrző kártyáknál bevált gondolkodásmódot gyökeresen más területen alkalmazzuk.

Mellesleg a munkának voltak pszichológiai/pszichiátriai tanulságai is: “a statisztika nekem nem cél, hanem eszköz”

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. január 27. (péntek) 14:00. Jelenléti ülés nem lesz, az online ülésről felvétel készül. Minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A “2022. év fiatal biostatisztikusa” pályázat kiírása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatot hirdet „A 2022. év fiatal biostatisztikusa” címre.

A cím kiadásának célja a biostatisztikusi pálya népszerűsítése és az e téren kiemelkedő tevékenységet folytató fiatalok támogatása. A nyertes pályázó 2023. évi kutatómunkáját az alapítvány 100 000 forint ösztöndíjjal támogatja.

Várjuk 40 év alatti, az élettudományok területén statisztikával foglalkozó személyek pályázatát (hallgatókét is), e-mailben a klin.biostat@gmail.com címen, 2023. február 26. éjfélig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a kiírásban.

Kérjük, ha van a biostatisztika területén dolgozó, a címre ön szerint érdemes ismerőse, hívja fel figyelmét a pályázatra!

Az Alapítvány célja a klinikai kísérletek tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kutatások előmozdítása, a biostatisztikával foglalkozó szakemberek szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, valamint továbbképző tanfolyamok szervezése. Ilyen tárgyú pályázatokat, támogatási kérelmeket a klin.biostat@gmail.com címre kérjük e-mailben elküldeni. Részletesebb információk az Alapítványról a www.biostat.hu lapon találhatók.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. novemberi ülésének témája: A tüdőrák incidenciája Magyarországon

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. november, rendes havi ülésének témája: A tüdőrák incidenciája Magyarországon.

A témakörben Parrag Petra és Dr. Kenessey István (Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter) fog előadni.

Az előadók felvezetője: A nemzetközi összehasonlítások a világ országai közül Magyarországot teszik első helyre mind a tüdőrák incidenciáját, mind a halálozását tekintve, azonban a tényleges esetszámokat illetően ellentmondásos eredmények láttak napvilágot. Az ország helyzetét illetően a populáció-alapú adatok szolgálhatnak a legpontosabb információval, azonban a helytelen jelentési gyakorlat megnehezíti a pontos értékelést. Vizsgálatunk a Nemzeti Rákregiszter 2018-as adatbázisának letisztításával és statisztikai elemzésével nyújt betekintést a tüdőrák hazai karakterisztikájába. A mért és tisztított adatok alapján korrigáltuk a 2001 és 2020 közötti időszakra vonatkozó incidenciaértékeket. Vizsgálatainkat hasonló módszertannal tervezzük kiterjeszteni több más daganattípusra, elsősorban melanómára, illetve a fej-nyak régió rosszindulatú daganataira.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. november 18. (péntek) 14:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. októberi ülésének témája: One statistical analysis must not rule them all

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. október, rendes havi ülésének témája: One statistical analysis must not rule them all.

A témakörben Aczél Balázs Zoltán (ELTE PPK) fog előadni.

Az előadó felvezetője: Minden mintákkal dolgozó statisztikai elemzés lényegi kérdése, hogy a becsült összefüggések milyen mértékben általánosíthatók. Egy választott modellcsaládon belül a túlillesztés megelőzésére tett erőfeszítések a standard módszertan részei, a modellcsaládok közötti választásból eredő további bizonytalanság azonban sokszor rejtve maradhat. Ezt a problémát járja körbe az előadás, kapcsolódva az előadással azonos című Nature cikkhez.

Az előadáshoz kapcsolódó hivatkozás:

  • Wagenmakers, E. J., Sarafoglou, A., & Aczel, B. (2022). One statistical analysis must not rule them all. Nature, Volume 605, 423-425. Link.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. október 14. (péntek) 16:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. szeptemberi ülésének témája: A big data paradoxon és következményei a survey kutatásokra

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. szeptemberi, rendes havi ülésének témája: Az A big data paradoxon és következményei a survey kutatásokra.

A témakörben Rakovics Márton (ELTE) fog előadni.

Az előadás előtt Harnos Andrea beszél a tervezett Biostatisztikus MSc képzés terveiről és a kurrikulummal kapcsolatos kérdésekről.

Az előadáshoz kapcsolódó hivatkozások:

  • Meng, X. L. (2018). Statistical Paradises And Paradoxes In Big Data (I) Law Of Large Populations, Big Data Paradox, And The 2016 Us Presidential Election. The Annals of Applied Statistics, 12(2), 685-726.
  • Bradley, V. C., Kuriwaki, S., Isakov, M., Sejdinovic, D., Meng, X. L., & Flaxman, S. (2021). Unrepresentative big surveys significantly overestimated US vaccine uptake. Nature, 600(7890), 695-700.

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022. szeptember 30. (péntek) 16:00, helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem, N épület, 3. emelet (1078 Budapest, István u. 2.).

Az ülés online is követhető, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2022. februári ülésének témája: A 6 szigma statisztikai eszközei című könyv bemutatása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. februári, rendes havi ülésének témája: A 6 szigma statisztikai eszközei című könyv bemutatása (Typotex, 2021, szerzők: Kemény Sándor, Pusztai Éva, Lakné Komka Kinga, Deák András, Mihalovits Máté, Bodnár-Kemény Klára).

A témakörben Kemény Sándor (BME) fog előadni.

Az eladó felvezetője: A gyártási folyamatokban (de a mondandó az egyéb folyamatokra is érvényes) elkerülhetetlen az ingadozás. Shewhart innovációja, hogy ezt az ingadozást két részre bontja: közönséges ingadozásra és tettenérhető hibára. Ez a két hibaforrás gyökeresen különböző kezelésmódot igényel. A szétválasztás technikája az ellenőrző kártya. A tettenérhető hibák okait meg kell találni és ki kell küszöbölni, ennek fő eszköze a Shainin-módszer. A közönséges ingadozás nagyságát számszerűsítjük és mértékét a megengedett eltéréshez hasonlítjuk, ezt a viszonyt nevezzük a folyamat képességének. Ahhoz, hogy bármit számszerűsíthessünk, nagyságáról véleményt alkothassunk, mérésre van szükség. A mérés felől akkor lehetünk nyugodtak, ha a mérőrendszer hibája elég kicsi, az ennek eldöntésére szolgáló vizsgálatot mérőrendszerképesség-vizsgálatnak nevezzük. Ha a folyamat képességével nem vagyunk elégedettek (túl nagy az ingadozás, ill. centruma nem a megfelelő érték), javítani kell, erre szolgál a folyamatok robusztussá tétele, melynek fő eszköze a Taguchi-féle minőségjavító kísérlettervezés. A termékek alkatrészekből épülnek föl, a folyamatok részfolyamatokból. A statisztikai tűrésezés szolgál annak elemzésére, hogy az alkatrészek és részfolyamatok hibáiból, ingadozásából hogyan tevődik össze az egész termék és folyamat hibája ill. ingadozása. Ennek alapján látjuk, hogy a részfolyamatok/alkatrészek ingadozásának nagysága elfogadható-e, és az ezekből felépülő rendszer megfelelő-e.

A bemutatott könyv a kiadó weboldalán: https://www.typotex.hu/book/11855/kemeny_sandor_a_6_szigma_statisztikai_eszkozei

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2022 február 11. (péntek) 14:00.

Az ülésre online kerül sor, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2022. februári, rendes havi ülésének témája: A 6 szigma statisztikai eszközei című könyv bemutatása

Az alkalmazott biostatisztikus szakképzés önállóan is elvégezhető moduljai

A február 4-én induló, „Alkalmazott biostatisztikus” szakképzés egyes moduljainak elvégzésére külön-külön is lehetőség nyílik. A modulok teljes rendszere itt tekinthető meg.  A képzéseken elsősorban online, az órarendben meghirdetett időpontokban lehet részt venni.

Az érdeklődők kérjük, hogy írjanak a biomat@univet.hu email címre! A modul sikeres elvégzésé­ről az egyetem igazolást állít ki.