Bevezetés az R használatába – 16 + 14 órás képzés indul

Az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematika Tanszéke 4 alkalmas (online + e-learning), 16 + 14 órás képzést indít 2021. október 8-tól ‘Bevezetés az R használatába’ címmel, melynek oktatója Abonyi-Tóth Zsolt lesz.

A kurzusról további részletek annak honlapján, illetve hirdetményén érhetőek el. Jelentkezni ezen űrlap kitöltésével lehet, melynek határideje 2021. szeptember 24.

A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2021. júniusi ülésének témája: Többlethalálozás – elméleti keret és aktuális eredmények

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2021. júniusi, rendes havi ülésének témája: Többlethalálozás – elméleti keret és aktuális eredmények.

A témakörben három előadó fogja bemutatni gondolatait és eredményeit:

Az előadások után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2021. június 18. (péntek) 14:00.

Az ülésre online kerül sor, minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

Többlethalálozás

Bevezetés a statisztikába R-rel – 5 alkalmas egyetemi képzés

Az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematika Tanszéke 5 alkalmas (online + e-learning) tanfolyamot indít 2021. április 9-től ‘Bevezetés a statisztikába R-rel’ címmel, melynek előadói Dr. Harnos Andrea és Abonyi-Tóth Zsolt lesznek.

A kurzusról további részletek annak honlapján, illetve hirdetményén érhetőek el. Jelentkezni ezen űrlap kitöltésével lehet.

2021. évi tagdíjak

A KBT tagdíjak nem változnak 2021-ben sem (azaz az éves tagdíj 3000 Ft, diákoknak 1500 Ft, nyugdíjasoknak 0 Ft), viszont az ISCB tagdíjak emelkednek forintra átszámolva, az árfolyam romlása miatt. Így az összegek a következőképpen alakulnak:

KBT rendes: 3000 Ft
KBT diák: 1500 Ft
KBT nyugdíjas: 0 Ft (a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozathoz kötött)
KBT + ISCB rendes: 3000 + 3800 = 6800 Ft
KBT + ISCB diák: 1500 + 1900 = 3400 Ft
KBT + ISCB nyugdíjas: 0 + 1900 = 1900 Ft

Mivel 2021-től minden kiadott számlát 4 napon belül jelentenünk kell a NAV-nak, a számlaírás adminisztratív terhe jelentősen emelkedik. Ezért kérnénk a tagokat, hogy csak abban az esetben kérjenek számlát, ha ez elengedhetetlenül szükséges. Bevételi bizonylatot természetesen adunk, az nem ennyire problémás.

Céges számla esetén kérjük, hogy tüntessék fel a cég adószámát, enélkül nem adhatunk ki számlát.

Ha valaki átutalással rendezi a tagdíját, az alábbi számlára kell küldeni:
Számlaszám: 10700385-48970705-51100005 (CIB Bank)
Közlemény: NÉV; 2021. évi tagdíj; KBT vagy ISCB; rendes diák vagy nyugdíjas

Az Alapszabály értelmében

3.1. A társaság tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

3.1.1. nyilatkozik belépési szándékáról
3.1.2. elfogadja a társaság céljait
3.1.3. a létesítő okirat alapján a társaság tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja
3.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

Ezért az újonnan belépni szándékozókat arra kérjük, hogy először küldjenek egy e-mailt belépési szándékukról a Társaság elnökségének, és csak jóváhagyó válasz esetén fizessék be a tagdíjat. Jóváhagyás nélkül belépésük nem tekinthető érvényesnek.

A 2020. év fiatal biostatisztikusa

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (továbbiakban Társaság) és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért (továbbiakban Alapítvány) pályázatot hirdet „A 2020. év fiatal biostatisztikusa” címre. A cím kiadásának célja

 • a biostatisztikusi pálya népszerűsítése,
 • az ezen a területen tevékenykedő fiatalok támogatása,
 • a legjobb fiatal szakemberek figyelmének felhívása a Társaság és az Alapítvány tevékenységére.

Pályázati feltételek

 • az élettudományok területén végzett (biológia, orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, agrár, egészségtudomány, pszichológia, demográfia és rokon területek) alkalmazott statisztikusi tevékenység (elemzés, modellezés, módszerek fejlesztése stb.), illetve matematikai statisztikai tevékenység az élettudományok számára releváns alkalmazási lehetőséggel,
 • felsőfokú végzettség (mivel hazánkban jelenleg biostatisztikusi diploma nem szerezhető, bármely felsőfokú végzettséggel lehet pályázni, ha a pályázó munkássága megfelel a feltételeknek),
 • 42 év alatti életkor (2020-ban betöltött legfeljebb 41. év).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát és eddigi szakmai tevékenységének részletezését, különös tekintettel a szóban forgó évben végzett munkára, illetve az elért saját eredményekre. A pályázathoz csatolhatók a pályázó munkájával kapcsolatos cikkek és egyéb dokumentumok, de pályázat ezek nélkül is beadható.

A pályázatokat elektronikusan (e-mailben, mellékletekkel) kérjük elküldeni a klin.biostat@gmail.com címre. A pályázatok beérkezésének határideje 2021. január 29. éjfél.

A díj átadására előreláthatólag 2021 májusában kerül sor. A zsűri által felkért pályázóknak február és április között valamikor egy – legfeljebb 30 perces – bemutatkozó előadást kell tartaniuk a Társaság előtt (a Társaság valamelyik online ülésén, Teams-en keresztül) bármely általuk választott, statisztikai tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai témából. A zsűri előnyben részesíti azokat az előadásokat, amelyek valamely statisztikai módszer újszerű alkalmazásáról vagy általánosításáról szólnak, és nem pusztán adatok rutinszerű feldolgozásáról.

A cím elnyerőjének 2021. évi kutatásait az Alapítvány bruttó 50 000 forint (egyszeri) ösztöndíjjal támogatja. A nyertes egy évre a Társaság teljes jogú tagjává válik, tagdíjfizetési kötelezettség nélkül.

A zsűri dönthet úgy is, hogy a címet nem adja ki, és úgy is, hogy két díjat ad ki (utóbbit csak a Társaság vezetőségének és az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával).

A Klinikai Biostatisztikai Társaság elnökségének nyilatkozata a klinikai gyógyszervizsgálatok kapcsán, különös tekintettel a remdesivirrel kapcsolatos klinikai kísérletek kritikus értékelésére

A Klinikai Biostatisztikai Társaság, a Nemzetközi Klinikai Biostatisztikai Társaság magyar csoportja a klinikai gyógyszervizsgálatok tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kérdések fontos hazai szakmai műhelye.

Kötelességünk emiatt, hogy tudásunkkal ne csak a járványügyi védekezést és a hatékony vírusellenes kezelések felfedezését segítsük (melyet számos tagunk nap mint nap tesz), hanem hozzájáruljunk a közvélemény tájékoztatásához is.

Hiszünk abban, hogy orvosi kérdésekben objektív kritériumok alapján kell döntéseket hoznunk, teljességgel figyelmen kívül hagyva a problémakör átpolitizáltságát és a szereplők anyagi vagy egyéb ideológiai érdekeit.

Hiszünk abban, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei nem szorulhatnak teljesen háttérbe akkor sem, ha a rendkívüli helyzetben engedményekre kényszerülnek is a kutatások tervezői.

Hiszünk abban, hogy a viták nem lehetnek a tudósok belügyei, és fontos, hogy valamennyi állampolgár meg tudja ismerni a gyógyszerekkel és vizsgálataikkal kapcsolatos információkat.

Hiszünk abban, hogy ezt a területet is lehet – és kell – varázstalanítani, mert valójában a legfontosabb kérdések minden érdeklődő számára, orvosi vagy statisztikai háttér nélkül is érthetően elmondhatóak.

Hiszünk abban, hogy egy demokratikus társadalomban alapvető szükség van arra, hogy a közvélemény számára rendelkezésre álljanak a szükséges információk az akadémiai eredmények és a hatósági döntések megértéséhez és kritikus értékeléséhez.

Ennek szellemében most két, önállóan is elolvasható, de egymást támogató anyagot teszünk közzé. Az egyik egy nem szakembereknek szóló, és reményeink szerint minden orvosi és statisztikai előismeret nélkül is olvasható és követhető összefoglaló (Ferenci Tamás: A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai), amely bemutatja a klinikai gyógyszervizsgálatok értelmét, logikáját, megtervezésük és kiértékelésük alapjait. A második részben bemutatjuk és kritikus szemmel elemezzük a remdesivirrel végrehajtott klinikai kísérleteket. Ebben ugyan vannak szakfogalmak, de igyekeztünk arra törekedni, hogy az első rész ismeretében ez is követhető legyen minden érdeklődő számára.

Singer Júlia MSc PhD (elnök)
Dr. Gombos Tímea MD PhD (titkár)

XII. Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia

Az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék és a Klinikai Biostatisztikai Társaság szervezésében, idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia, amire várunk minden a statisztikával, matematikával foglalkozó oktatót, kutatót és érdeklődőt!

Minden további részlet elérhető a konferencia honlapján: http://biomat.univet.hu/konf/.

A 2019. év fiatal biostatisztikusa

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (továbbiakban Társaság) és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért (továbbiakban Alapítvány) pályázatot hirdet „A 2019. év fiatal biostatisztikusa” címre. A cím kiadásának célja

 • a biostatisztikusi pálya népszerűsítése,
 • az ezen a területen tevékenykedő fiatalok támogatása,
 • a legjobb fiatal szakemberek figyelmének felhívása a Társaság és az Alapítvány tevékenységére.

Pályázati feltételek

 • az élettudományok területén végzett (biológia, orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, agrár, egészségtudomány, pszichológia, demográfia és rokon területek) alkalmazott statisztikusi tevékenység (elemzés, modellezés, módszerek fejlesztése stb.), illetve matematikai statisztikai tevékenység az élettudományok számára releváns alkalmazási lehetőséggel,
 • felsőfokú végzettség (mivel hazánkban korábban nem lehetett biostatisztikusi diplomát szerezni, bármely felsőfokú végzettséggel lehet pályázni, ha a pályázó munkássága megfelel a feltételeknek),
 • 40 év alatti életkor (2019-ben betöltött legfeljebb 39. év),
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát és eddigi szakmai tevékenységének részletezését, különös tekintettel a szóban forgó évben végzett munkára, illetve az elért saját eredményekre,
 • a pályázathoz csatolhatók a pályázó munkájával kapcsolatos cikkek és egyéb dokumentumok, de pályázat ezek nélkül is beadható.

A pályázatokat elektronikusan (e-mailben, mellékletekkel) kérjük elküldeni a klin.biostat@gmail.com címre. A pályázatok beérkezésének határideje 2020. január 15. éjfél.

A díj átadására előreláthatólag 2020 áprilisában kerül sor. A zsűri által felkért pályázóknak január, február vagy március hónapban egy – legfeljebb 30 perces – bemutatkozó előadást kell tartaniuk a Társaság előtt (a Társaság valamelyik rendes ülésén, személyesen megjelenve vagy skype-on) bármely általuk választott, statisztikai tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai témából. A zsűri előnyben részesíti azokat az előadásokat, amelyek valamely statisztikai módszer újszerű alkalmazásáról vagy általánosításáról szólnak, és nem pusztán adatok rutinszerű feldolgozásáról.

A cím elnyerőjének 2020. évi kutatásait az Alapítvány bruttó 50 000 forint (egyszeri) ösztöndíjjal támogatja. A nyertes egy évre a Társaság teljes jogú tagjává válik, tagdíjfizetési kötelezettség nélkül.

A zsűri dönthet úgy is, hogy a címet nem adja ki, és úgy is, hogy két díjat ad ki (utóbbit csak a Társaság vezetőségének és az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával).