A Klinikai Biostatisztikai Társaság elnökségének nyilatkozata a klinikai gyógyszervizsgálatok kapcsán, különös tekintettel a remdesivirrel kapcsolatos klinikai kísérletek kritikus értékelésére

A Klinikai Biostatisztikai Társaság, a Nemzetközi Klinikai Biostatisztikai Társaság magyar csoportja a klinikai gyógyszervizsgálatok tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kérdések fontos hazai szakmai műhelye.

Kötelességünk emiatt, hogy tudásunkkal ne csak a járványügyi védekezést és a hatékony vírusellenes kezelések felfedezését segítsük (melyet számos tagunk nap mint nap tesz), hanem hozzájáruljunk a közvélemény tájékoztatásához is.

Hiszünk abban, hogy orvosi kérdésekben objektív kritériumok alapján kell döntéseket hoznunk, teljességgel figyelmen kívül hagyva a problémakör átpolitizáltságát és a szereplők anyagi vagy egyéb ideológiai érdekeit.

Hiszünk abban, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei nem szorulhatnak teljesen háttérbe akkor sem, ha a rendkívüli helyzetben engedményekre kényszerülnek is a kutatások tervezői.

Hiszünk abban, hogy a viták nem lehetnek a tudósok belügyei, és fontos, hogy valamennyi állampolgár meg tudja ismerni a gyógyszerekkel és vizsgálataikkal kapcsolatos információkat.

Hiszünk abban, hogy ezt a területet is lehet – és kell – varázstalanítani, mert valójában a legfontosabb kérdések minden érdeklődő számára, orvosi vagy statisztikai háttér nélkül is érthetően elmondhatóak.

Hiszünk abban, hogy egy demokratikus társadalomban alapvető szükség van arra, hogy a közvélemény számára rendelkezésre álljanak a szükséges információk az akadémiai eredmények és a hatósági döntések megértéséhez és kritikus értékeléséhez.

Ennek szellemében most két, önállóan is elolvasható, de egymást támogató anyagot teszünk közzé. Az egyik egy nem szakembereknek szóló, és reményeink szerint minden orvosi és statisztikai előismeret nélkül is olvasható és követhető összefoglaló (Ferenci Tamás: A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai), amely bemutatja a klinikai gyógyszervizsgálatok értelmét, logikáját, megtervezésük és kiértékelésük alapjait. A második részben bemutatjuk és kritikus szemmel elemezzük a remdesivirrel végrehajtott klinikai kísérleteket. Ebben ugyan vannak szakfogalmak, de igyekeztünk arra törekedni, hogy az első rész ismeretében ez is követhető legyen minden érdeklődő számára.

Singer Júlia MSc PhD (elnök)
Dr. Gombos Tímea MD PhD (titkár)

XII. Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia

Az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék és a Klinikai Biostatisztikai Társaság szervezésében, idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia, amire várunk minden a statisztikával, matematikával foglalkozó oktatót, kutatót és érdeklődőt!

Minden további részlet elérhető a konferencia honlapján: http://biomat.univet.hu/konf/.

2019. évi tagdíjak

A Társaság tagdíja 3000 Ft (diákoknak 1500 Ft, nyugdíjasoknak 0 Ft), az ISCB tagságot is magában foglaló tagdíj többletdíja pedig 3400 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak ennek a fele). Az előbbiről tud a Társaság számlát is adni, az utóbbiról – mivel nem a bevétele – csak bevételi bizonylatot.

Összefoglalva a tagdíjkategóriák:

 • KBT rendes: 3000 Ft
 • KBT diák: 1500 Ft
 • KBT nyugdíjas: 0 Ft (a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozathoz kötött)
 • KBT + ISCB rendes: 3000 + 3400 = 6400 Ft
 • KBT + ISCB diák: 1500 + 1700 = 3200 Ft
 • KBT + ISCB nyugdíjas: 0 + 1700 = 1700 Ft

2018-as tagdíjbefizetés

Ha valaki átutalással rendezi a tagdíját, az alábbi számlára kell küldeni:

Számlaszám: 10700385-48970705-51100005 (CIB Bank)

Közlemény: NÉV ; 2018- évi tagdíj; KBT vagy ISCB ; rendes diák vagy nyugdíjas

Emlékeztetőül: a Társaság tagdíja 3000 Ft (diákoknak 1500 Ft, nyugdíjasoknak 0 Ft), az ISCB tagságot is magában foglaló tagdíj többletdíja pedig 3300 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak ennek a fele). Az előbbiről tudunk számlát is adni, az utóbbiról – mivel nem a mi bevételünk – csak bevételi bizonylatot.

Összefoglalva a tagdíjkategóriák:

 • KBT rendes: 3000 Ft
 • KBT diák: 1500 Ft
 • KBT nyugdíjas: 0 Ft
 • KBT + ISCB rendes: 3000 + 3300 = 6300 Ft
 • KBT + ISCB diák: 1500 + 1650 = 3150 Ft
 • KBT + ISCB nyugdíjas: 0 + 1650 = 1650 Ft

2017-es tagdíjbefizetés

Ha valaki átutalással rendezi a tagdíját, az alábbi számlára kell küldeni:

Számlaszám: 10700385-48970705-51100005 (CIB Bank)
Közlemény: NÉV ; 2017- évi tagdíj; KBT vagy ISCB ; rendes vagy diák vagy nyugdíjas

 Emlékeztetőül a Társaság tagdíja 3000 Ft (diákoknak 1500 Ft, nyugdíjasoknak 0 Ft), az ISCB tagságot is magában foglaló tagdíj többletdíja pedig – forintban – 3300 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak ennek a fele). Az előbbiről tudunk számlát is adni, az utóbbiról – mivel nem a mi bevételünk – csak bevételi bizonylatot.
Összefoglalva a tagdíjkategóriák:
KBT rendes: 3000
KBT diák: 1500
KBT nyugdíjas: 0
KBT+ISCB rendes: 3000+3300=6300
KBT+ISCB diák: 1500+1650=3150
KBT+ISCB nyugdíjas: 0+1650=1650