A Klinikai Biostatisztikai Társaság 2023. januári ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (KBT) 2023. januári, rendes havi ülésének témája: Hogy bánik el Sherlock Holmes a fajtaszelekciós problémával?

A témakörben Prof. Dr. Kemény Sándor fog előadni.

Az előadók felvezetője: 164 fajta öntözéssel és anélkül termesztett mintáit hasonlították össze különféle fehérje-paraméterekre. Minden fajtából 3 ismételt HPLC analízist végeztek.

A minták egy évben, egy vetési területen egy kísérletben – agrotechnika – termesztve/aratva készültek. Néhány (6) fajtából ismételt vetés is készült.

  1. A kísérletező kérdését megértve heurisztikusan arra jutunk, hogy a Shewhart-elv szerint (bár más technikával) szétválaszthatjuk a gyökér-okokat a véletlen ingadozástól, és észleljük, hogy keverék-eloszlásunk van, melynek egyik komponense a fajták közötti „véletlen” ingadozás, melyre cut-off értéket írhatunk elő.
  2. A hagyományos ANOVA-elemzés technikájával a fajta*öntözés kölcsönhatás hasonló eredményt ad, mint a heurisztikus grafikus technika.
  3. A reziduumok elemzése kérdéseket tesz föl, amelyekre a kísérletezővel együtt tudunk csak válaszolni.

A heurisztikus megközelítésnél már a szakmai kérdést matematikaivá tudjuk fordítani: a nem öntözött és az öntözött minták (fehérje-) hozama közötti relatív különbséget kell vizsgálnunk. Hogy a különbséget, az a szakmai kérdésből következik, bár lehetne az arány (vagy a két szinthez tartozó függő változó bármilyen függvénye) is a kérdés. Hogy a relatív különbséget nézzük, szintén szakmai-filozófiai kérdés (némi statisztikai alátámasztással, ami lehet az, hogy ennek a mutatónak jó a statisztikai viselkedése).

Tettamantitól azt tanultam, hogy ha valamit nem tudunk megoldani, látogassunk el a szomszédos iparágba, ott már minden bizonnyal megoldották.

Itt ez a szomszédos „iparág” a quality engineering, ahol Shewhart (1920-as évek) innovációjával élünk: amikor a minőségi probléma gyökér-okát akarjuk megtalálni: szét kell választani a közönséges ingadozást (common cause) és a tetten érhető hibát (assignable cause, root cause). A közönséges ingadozást (bár nem szeretjük és csökkentésére törekszünk), gyökér-okként nem tudjuk használni (nincs mit nézni, tessék továbbsétálni, mondja a rendőr).

Shewhart az elvet eredetileg az ellenőrző kártya filozófiájaként használta, ahol a cél éppen az, hogy a véletlen ingadozásból kimagasló jelenségeket azonosítsuk, okukat megtaláljuk és kiküszöböljük. Itt az azonosítás a cél, nevezetesen a jobb szárazságtűrésű fajták azonosítása. Úgy is mondhatnánk, hogy megszabadítjuk magunkat attól az iparban általános ostoba igyekezettől, hogy a véletlen ingadozást akarjuk megmagyarázni, és gyökér-okként kezelni. A munka fő üzenete számomra éppen ez, hogy az ellenőrző kártyáknál bevált gondolkodásmódot gyökeresen más területen alkalmazzuk.

Mellesleg a munkának voltak pszichológiai/pszichiátriai tanulságai is: “a statisztika nekem nem cél, hanem eszköz”

Az előadás után szokásosan a témával kapcsolatban eszmecserére, kötetlen diszkusszióra kerül sor.

Az ülés kezdetének időpontja: 2023. január 27. (péntek) 14:00. Jelenléti ülés nem lesz, az online ülésről felvétel készül. Minden kedves tagtársat és érdeklődőt örömmel látunk! (A külső érdeklődőket kérjük, hogy a részvételhez írjanak emailt a klin.biostat@gmail.com címre.)

A “2022. év fiatal biostatisztikusa” pályázat kiírása

A Klinikai Biostatisztikai Társaság és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért pályázatot hirdet „A 2022. év fiatal biostatisztikusa” címre.

A cím kiadásának célja a biostatisztikusi pálya népszerűsítése és az e téren kiemelkedő tevékenységet folytató fiatalok támogatása. A nyertes pályázó 2023. évi kutatómunkáját az alapítvány 100 000 forint ösztöndíjjal támogatja.

Várjuk 40 év alatti, az élettudományok területén statisztikával foglalkozó személyek pályázatát (hallgatókét is), e-mailben a klin.biostat@gmail.com címen, 2023. február 26. éjfélig. A részletes pályázati feltételek megtalálhatók a kiírásban.

Kérjük, ha van a biostatisztika területén dolgozó, a címre ön szerint érdemes ismerőse, hívja fel figyelmét a pályázatra!

Az Alapítvány célja a klinikai kísérletek tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kutatások előmozdítása, a biostatisztikával foglalkozó szakemberek szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, valamint továbbképző tanfolyamok szervezése. Ilyen tárgyú pályázatokat, támogatási kérelmeket a klin.biostat@gmail.com címre kérjük e-mailben elküldeni. Részletesebb információk az Alapítványról a www.biostat.hu lapon találhatók.