Klinikai Biostatisztikai Társaság

Hungarian Society for Clinical Biostatistics

Üdvözlöm

2014. október 22.

Szócikk

#33egyetértésagreement
Ha két vagy több megfigyelő mond véleményt ugyanarról a dologról - például két orvos értelmezi ugyanazt a röntgenfelvételt, többen diagnosztizálják ugyanazt a beteget -, fontos, hogy E legyen köztük. Más, látszólag eltérő helyzetekben ugyanerről van szó. Ha például ugyanaz a vizsgáló többször mond véleményt ugyanarról a dologról (röntgenképről, betegről), akkor is fontos, hogy diagnózisai közt ´E´ legyen; ilyenkor azonban helyesebb a megegyezés szó használata. Lényegében ugyanezzel a problémával találkozunk akkor is, ha valamely vizsgálatot két (vagy több) különböző módszerrel végeznek el (pl. egy új eljárás bevezetésekor); E helyett ilyenkor is szívesebben használjuk a megegyezés szót.
A szituáció nagyon hasonlít a vizsgáló módszerek megbízhatóságának (reliabilitásának) vizsgálatához. Olyannyira, hogy sokan meg sem különböztetik a kettőt, és pl. a diagnoszták közti E-t a diagnózis reliabilitásának nevezik
Az E (megegyezés) statisztikai módszerekkel mérhető. A sokféle mérőszám közül annak megfelelően szokás választani, hogy a megfigyelés (diagnózis) milyen típusú adatot eredményezett. Ha mindössze két érték lehetséges (dichotóm változók) - bizonyos betegség megvan vagy nincs -, az úgynevezett kappa együttható a jó mérőszám. Ugyanennek különböző változatait használják olyankor is, ha kettőnél több kategória van (diagnózis megállapításakor általában ez a helyzet), sőt akkor is, ha ezeknek a kategóriáknak természetes sorrendjük van (például pontozzák a tünet súlyosságát valamilyen skálán). Ez utóbbi esetben gyakran alkalmazzák a folytonos változók (általában méréseredmények) esetére kidolgozott mérőszámot, az intraklassz korrelációs együtthatót. Egyik magyar elnevezése, az osztályon belüli korreláció, nem honosodott meg, másik elnevezése, az összetartozási együttható jobban tükrözi a fogalom jelentését.
Talán legegyszerűbb a helyzet olyankor, ha a diagnoszták feladata a betegek valamilyen szempont - például betegségük súlyossága - szerinti sorbaállítása. Ilyenkor a rangszámokból számolt közönséges korrelációs eljárások alkalmazhatók: két diagnoszta esetén a Spearman-féle rangkorrelációs együttható, több diagnoszta E-ének vizsgálatára a Kendall-féle egyetértési együttható.
 
 

Klinikai Biostatisztikai Társaság
Hungarian Society for Clinical Biostatistics
1138 Budapest, Népfürdő u. 17d


Az utolsó változás időpontja:2003. április 4.Levél a webmájszternek
.