A 2020. év fiatal biostatisztikusa

A Klinikai Biostatisztikai Társaság (továbbiakban Társaság) és az Alapítvány a klinikai biostatisztika színvonalának emeléséért (továbbiakban Alapítvány) pályázatot hirdet „A 2020. év fiatal biostatisztikusa” címre. A cím kiadásának célja

 • a biostatisztikusi pálya népszerűsítése,
 • az ezen a területen tevékenykedő fiatalok támogatása,
 • a legjobb fiatal szakemberek figyelmének felhívása a Társaság és az Alapítvány tevékenységére.

Pályázati feltételek

 • az élettudományok területén végzett (biológia, orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, agrár, egészségtudomány, pszichológia, demográfia és rokon területek) alkalmazott statisztikusi tevékenység (elemzés, modellezés, módszerek fejlesztése stb.), illetve matematikai statisztikai tevékenység az élettudományok számára releváns alkalmazási lehetőséggel,
 • felsőfokú végzettség (mivel hazánkban jelenleg biostatisztikusi diploma nem szerezhető, bármely felsőfokú végzettséggel lehet pályázni, ha a pályázó munkássága megfelel a feltételeknek),
 • 42 év alatti életkor (2020-ban betöltött legfeljebb 41. év).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát és eddigi szakmai tevékenységének részletezését, különös tekintettel a szóban forgó évben végzett munkára, illetve az elért saját eredményekre. A pályázathoz csatolhatók a pályázó munkájával kapcsolatos cikkek és egyéb dokumentumok, de pályázat ezek nélkül is beadható.

A pályázatokat elektronikusan (e-mailben, mellékletekkel) kérjük elküldeni a klin.biostat@gmail.com címre. A pályázatok beérkezésének határideje 2021. január 29. éjfél.

A díj átadására előreláthatólag 2021 májusában kerül sor. A zsűri által felkért pályázóknak február és április között valamikor egy – legfeljebb 30 perces – bemutatkozó előadást kell tartaniuk a Társaság előtt (a Társaság valamelyik online ülésén, Teams-en keresztül) bármely általuk választott, statisztikai tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai témából. A zsűri előnyben részesíti azokat az előadásokat, amelyek valamely statisztikai módszer újszerű alkalmazásáról vagy általánosításáról szólnak, és nem pusztán adatok rutinszerű feldolgozásáról.

A cím elnyerőjének 2021. évi kutatásait az Alapítvány bruttó 50 000 forint (egyszeri) ösztöndíjjal támogatja. A nyertes egy évre a Társaság teljes jogú tagjává válik, tagdíjfizetési kötelezettség nélkül.

A zsűri dönthet úgy is, hogy a címet nem adja ki, és úgy is, hogy két díjat ad ki (utóbbit csak a Társaság vezetőségének és az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával).

A Klinikai Biostatisztikai Társaság elnökségének nyilatkozata a klinikai gyógyszervizsgálatok kapcsán, különös tekintettel a remdesivirrel kapcsolatos klinikai kísérletek kritikus értékelésére

A Klinikai Biostatisztikai Társaság, a Nemzetközi Klinikai Biostatisztikai Társaság magyar csoportja a klinikai gyógyszervizsgálatok tervezésével és kiértékelésével kapcsolatos kérdések fontos hazai szakmai műhelye.

Kötelességünk emiatt, hogy tudásunkkal ne csak a járványügyi védekezést és a hatékony vírusellenes kezelések felfedezését segítsük (melyet számos tagunk nap mint nap tesz), hanem hozzájáruljunk a közvélemény tájékoztatásához is.

Hiszünk abban, hogy orvosi kérdésekben objektív kritériumok alapján kell döntéseket hoznunk, teljességgel figyelmen kívül hagyva a problémakör átpolitizáltságát és a szereplők anyagi vagy egyéb ideológiai érdekeit.

Hiszünk abban, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei nem szorulhatnak teljesen háttérbe akkor sem, ha a rendkívüli helyzetben engedményekre kényszerülnek is a kutatások tervezői.

Hiszünk abban, hogy a viták nem lehetnek a tudósok belügyei, és fontos, hogy valamennyi állampolgár meg tudja ismerni a gyógyszerekkel és vizsgálataikkal kapcsolatos információkat.

Hiszünk abban, hogy ezt a területet is lehet – és kell – varázstalanítani, mert valójában a legfontosabb kérdések minden érdeklődő számára, orvosi vagy statisztikai háttér nélkül is érthetően elmondhatóak.

Hiszünk abban, hogy egy demokratikus társadalomban alapvető szükség van arra, hogy a közvélemény számára rendelkezésre álljanak a szükséges információk az akadémiai eredmények és a hatósági döntések megértéséhez és kritikus értékeléséhez.

Ennek szellemében most két, önállóan is elolvasható, de egymást támogató anyagot teszünk közzé. Az egyik egy nem szakembereknek szóló, és reményeink szerint minden orvosi és statisztikai előismeret nélkül is olvasható és követhető összefoglaló (Ferenci Tamás: A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai), amely bemutatja a klinikai gyógyszervizsgálatok értelmét, logikáját, megtervezésük és kiértékelésük alapjait. A második részben bemutatjuk és kritikus szemmel elemezzük a remdesivirrel végrehajtott klinikai kísérleteket. Ebben ugyan vannak szakfogalmak, de igyekeztünk arra törekedni, hogy az első rész ismeretében ez is követhető legyen minden érdeklődő számára.

Singer Júlia MSc PhD (elnök)
Dr. Gombos Tímea MD PhD (titkár)

XII. Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia

Az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék és a Klinikai Biostatisztikai Társaság szervezésében, idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Biostatisztikai és Biomatematikai Konferencia, amire várunk minden a statisztikával, matematikával foglalkozó oktatót, kutatót és érdeklődőt!

Minden további részlet elérhető a konferencia honlapján: http://biomat.univet.hu/konf/.

2019. évi tagdíjak

A Társaság tagdíja 3000 Ft (diákoknak 1500 Ft, nyugdíjasoknak 0 Ft), az ISCB tagságot is magában foglaló tagdíj többletdíja pedig 3400 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak ennek a fele). Az előbbiről tud a Társaság számlát is adni, az utóbbiról – mivel nem a bevétele – csak bevételi bizonylatot.

Összefoglalva a tagdíjkategóriák:

 • KBT rendes: 3000 Ft
 • KBT diák: 1500 Ft
 • KBT nyugdíjas: 0 Ft (a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozathoz kötött)
 • KBT + ISCB rendes: 3000 + 3400 = 6400 Ft
 • KBT + ISCB diák: 1500 + 1700 = 3200 Ft
 • KBT + ISCB nyugdíjas: 0 + 1700 = 1700 Ft